บริษัท เซล่าเซลล์ ขายเครื่องทำตรายาง
งานตรายาง
VDO พลาสติกเคลือบ กันน้ำ ฉีกไม่ขาด
เคลือบให้เป็นเนื้อเดียวกันกับนามบัตร
พลาสติกเคลือบอาบมัน พลาสติกเคลือบ 32 ไมครอน
เคลือบมัน เคลือบกันน้ำ เคลือบมัน เคลือบด่าน

พลาสติกเคลือบมัน พลาสติกติกเคลือบเงา พลาสติกเคลือบนามบัตร
พลาสติกเคลือบ ชนิด อาบมัน

ขนาด A4 สำหรับใช้งานเพื่อ เคลือบ 2 หน้า
ชนิด ม้วน สำหรับเคลือบงานหน้าเดียว
มี 2 ความหนา 32 ไมครอน และ 50 ไมครอน.
ติดต่อเรา

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ พลาสติกเคลือบอาบมัน