บริษัท เซล่าเซลล์ ขายเครื่องทำตรายาง
งานตรายาง
VDO วิธีการเข้าเล่มด้วย เครื่องเข้าเล่มขดลวด
บริษัท เซล่า เซลล์ จำหน่าย เครื่องเข้าเล่มขดลวด รุ่น warrior-21150 เป็นเครื่องเข้าเล่มสันขดลวด 3 ข้อ ต่อ 1 นิ้ว ที่ได้รับความนิยมเพราะมีความ ทนทาน ใช้งานง่าย ทำงานได้รวดเร็ว สนใจโทร. 02-720-3690 (ฝ่ายขาย).
เครื่องเข้าเล่มขดลวด
เป็นเครื่องเข้าเล่มขดลวดแบบเจาะรูพร้อมเข้าเล่ม ทำจากเหล็กโลหะอย่างดี ระบบการทำงาน แยกเป็นอิสระต่อกัน กลไกการทำงานควบคุมอย่างเป็นระบบแม่นยำ.
เครื่องเข้าเล่มขดลวด
เครื่องเข้าเล่มสันขดลวดที่ทางบริษัทจำหน่าย สามารถเจาะรูได้สูงสุด 40 รู และรูที่เจาะได้นั้น จะเป็นรูป 4 เหลี่ยมจตุรัส โดยใช้คู่กับสันขดลวดชนิด 3 ข้อต่อ 1 นิ้ว(สันเหล็ก) ซื่งสันขดลวดนี้ เราก็มีจำหน่ายพร้อมเครื่องเข้าเล่มขดลวด.

ระบบการทำงานแบบ 2 แขนแยกอิสระต่อกัน

เครื่องรุ่นนี้มีแขนบังคับในการทำงาน 2แขน แต่ละแขนมีหน้าที่แยกออกจากกัน หรือแยกเป็นอิสระออกจากกันนั้นเอง จึงง่ายต่อการทำงาน โดยแขนโยกอันแรก ใช้ในการ เจาะรูเพื่อเข้าเล่ม และแขนโยกอันที่สองนั้นใช้ในการบีบสันห่วงจึงทำ ให้เครื่องเข้าเล่มขดลวด มีการใช้งานที่สะดวกสบาย มากขึ้น.
เครื่องเข้าเล่มขดลวดแบบ2แขน
และยังสามารถเข้าเล่มที่ความหนา ขนาด 6 มม. ถึง 14 มม. หรือ ขนาด 1/4 นิ้ว ถึง 9/16 นิ้ว ไม่ว่าจะเป็น สมุด ปฎิทินตั้งโต๊ะ เมนูอาหารเป็นต้น สามารถเข้าเล่มด้วยเครื่องเข้าเล่มขดลวด นี้ได้ทั้งหมด เพราะด้วยสันขดลวด ที่เป็นเหล็ก จึงทำให้รูปเล่ม แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน.

เข้าเล่มได้หลายขนาด ใบมีดคม ทนทาน

เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด สามารถเข้าเล่มได้ตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงขนาดยาว 14 นิ้ว ได้แก่กระดาษ เช่น ขนาด A5/8.5"/11"/A4/Legal/14" เครื่องเข้าเล่มขดลวด รุ่นนี้ ยังสามารถควบคุมใบมีด ได้.
ใบมีดเครื่องเข้าเล่มขดลวด
โดยการยกเว้นใบมีในการเจาะกระดาษเพียงดึงก้านใบมีที่หน้าเครื่องเข้าเล่มขดลวด เข้าหาตัวได้ตามต้องการ หมายถึง จะเจาะตามขนาดของงานก็ได้ เช่น ปฎิทิน ตั้งโต๊ะ จะเจาะ 3 รู เว้น 2รู หรือจะเจาะ 4 รู เว้น 3รู ก็ทำได้ เราสามารถเลือกเจาะ
เครื่องเข้าเล่มขดลวด40ใบมีด
ได้ตั้งแต่ 1รู ไปจนถึง 40รู และสามารถเจาะการะดาษได้สูงสุดคราวละ 20 แผ่น(70แกรม) พร้อมกัน หรือจะมากกว่านั้นก็ทำได้ แต่เป็นการแนะนำ ที่ขนาดพอเหมาะ ให้กับท่าน เพื่อช่วย ยืด อายุการใช้งาน  ของเครื่อง และใบมีด ให้กับเครื่องเข้าเล่มขดลวด.

มีปุ่มปรับ หรือปุ่มควบคุมการทำงาน

ตัวเครื่องยังมีปุ่มคอยควบคุมการทำงาน การปรับระยะ ในการ บีบขดลวด เพื่อให้เครื่องเข้าเล่มขดลวดสามารถบีบขดลวด ได้อย่างแน่นหนา และเป็นไปอย่างตามที่เราต้องการ
ปุ่มเครื่องเข้าเล่มขดลวด
ปุ่มปรับควบคุมระยะความลึก ในการเจาะเข้าเล่มขดลวด ของขอบ กระดาษเพื่อ ทำให้เราสามารถเลือกปรับได้ ตามความเหมาะสม เพราะการปรับระยะขอบนี้ จะส่งผลทำให้รูปเล่ม ที่ท่านกำลังเข้าน้ัน สามารถเปิด เล่มกางออกได้ 360องศา ซื่งมันจะเป็นการสะดวกในเวลา เปิดอ่าน ดูเล่มนั้นนี่คือ อีก อ๊อปชั่น ที่เครื่องเข้าเล่มขดลวดมี.
ปุ่มปรับระยะ
กล่องด้านในเครื่องเข้าเล่มขดลวดนั้น จะมีแผ่นคอยจับขดลวด และคอยวัดความหนา ของกระดาษเพื่อให้เราสามารถเลือก ขอบของสันขดลวด ที่เหมาะกับ ขนาดของรูปเล่ม ที่เราจะเข้าได้.
ถาดใส่เศษกระดาษ
ถาดใส่เศษกระดาษที่อยู่ในตัวเครื่องเข้าเล่มขดลวด สามารถถอดนำเศษกระดาษมาทิ้งได้ง่าย.

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องเข้าเล่มขดลวด

ด้านหน้าเครื่องเข้าเล่มขดลวด
- เครื่องเจาะเข้าเล่มสันขดลวดชนิด 3 ข้อ / นิ้ว รูเจาะสี่เหลี่ยมจัตุรัส 40 รู
- เครื่องเจาะและเข้าเล่มด้วยมือ ชนิด 2 แขนแยกอิสระต่อกัน (แขนหนื่งเจาะ อีกแขนหนึ่งบีบเข้าเล่ม)
- สามารถเข้าเล่มเอกสารความหนาตั้งแต่ 1/4" ถึง 9/16" ( 6 มม. - 14 มม.)
- สามารถเข้าเล่มหนังสือได้ทุกขนาดจนถึงขนาด 14 นิ้ว (A5, 8.5", 11", A4, Legal, 14")
- สามารถยกเว้นใบมีเจาะเอกสารได้ตามต้องการและเจาะเอกสารได้ตั้งแต่ 1 รู ถึง 40 รู
- สามารถเจาะเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น (กระดาษ 70แกรม)
- มีปุ่มปรับระยะการบีบ, ปุ่มควบคุมระยะความลืกของการเจาะ, มีแผ่นจับขดลวดและวัดความหนาของเล่ม
- มีปุ่มบอกระยะขนาดขดลวด มีสเกล(Scale) วัดขนาดของสันขดลวด
- มีถาดใส่เศษเอกสารที่เจาะแล้ว และแผงกั้นปรับระยะ
- เป็นเครื่องเข้าเล่มที่สะดวกรวดเร็ว สวยงามโครงสร้างเป็นโลหะ แข็งแรงทนทาน ต่อการใช้งาน ได้หลายปี
- ขนาดตัวเครื่อง 55 *44.5 , 5*31.5 .น้ำหนัก 16.5 กก.
- รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี รับประกันใบมีเจาะ 2 ปี.
ติดต่อเรา

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องเข้าเล่มขดลวด