บริษัท เซล่าเซลล์ ขายเครื่องทำตรายาง
งานตรายาง

สเปรย์เร่งดำ สำหรับฉีดแบบตรายาง

สเปรย์เร่งดำ
สเปรย์เร่งดำ
สเปรย์เร่งดำ ใช้ช่วยสร้างแบบตรายางก่อนนำไปใช้กับ เครื่องทำตรายาง
ใช้พ่นลงบนกระดาษไข เพื่อทำให้พื่นสีดำที่สั่งพิมพ์ออกมา ดำมากขึ้น
เนื่องจากหมึกที่พิมพ์ด้วยเลเซอร์ยังไม่ดำพอ
ติดต่อเรา
VDO การใช้ สเปรย์เร่งดำ สร้างแบบตรายางโดยไม่ต้องใช้เครื่องเคลือบบัตร

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ สเปรย์เร่งดำ