บริษัท เซล่าเซลล์ ขายเครื่องทำตรายาง
งานตรายาง
สันเกลียว หรือ สันเกลียวพลาสติกสำหรับเข้าเล่ม ใช้ได้กับเครื่องเจาะเข้าเล่มสันเกลียว หรือเครื่องเจาะรูแบบวงกลม 4ข้อ ต่อนิ้ว ผลิตจากเนื้อพลาสติกชั้นดีเหนียวมีความทน เข้าเล่มได้สวยงาม ราคาประหยัด เราเป็นตัวแทนจำหน่าย ราคาส่ง.
VDO ขนาดและสีของ สันเกลียว

สันเกลียวสำหรับเข้าเล่ม หลายขนาด หลายสี

สันเกลียวเข้าเล่ม
ติดต่อเรา

รายละเอียด สันเกลียว (4:1 นิ้ว)

สันเกลียว
สันเกลียว พลาสติก ระยะรูเจาะ 4 : 1 นิ้ว
เข้าเล่มที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มม. - 34 มม.
มีสี ดำ/ขาว/น้ำเงิน/ม่วง/เหลือง/เขียว/แดงใส/ใส จำนวนข้อ 51 ข้อ
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางของ สันเกลี่ยว จำนวนแผ่น
6 มม. (1/4") 30
8 มม. (5/16") 50
10 มม. (3/8") 65
11 มม. (7/16") 80
12 มม. (1/2") 100
14 มม. (9/16") 110
16 มม. (5/8") 130
19 มม. (3/4") 150
22 มม. (7/8") 180
25 มม. (1") 200
28 มม. (1-1/8") 250
32 มม.  (1-1/4") 310
ท่านสามารถ สอบถามราคาสันเกลียวพลาสติก ก่อนสั่งซื้อได้ ที่ 02-720-3690 เรายังมีอุปกรณ์ สำหรับเข้าเล่มทุกชนิดจำหน่าย ในราคาส่ง พร้อมเครื่องสำหรับเข้าเล่มทุกแบบ ไม่ว่าจะเข้าเล่ม กระดูกงู สันกาว ไสกาว สันเกลียว ขดลวด อย่างครบวงจร.

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ สันเกลียว