บริษัท เซล่าเซลล์ ขายเครื่องทำตรายาง
งานตรายาง
VDO สันขดลวด 3ข้อต่อนิ้ว และ 2ข้อต่อนิ้ว
ติดต่อเรา
สันขดลวด
สันขดลวดเข้าเล่ม ทำจาก สันห่วงเหล็ก เหมาะสำหรับ งานรับเข้าเล่ม ทั่วไป เข้าเล่ม ได้หลายชนิด ทั้งปกแข็ง ปกอ่อน ปฏิทิน เมนูอาหารทางบริษัท เราเป็น ผู้จัดจำหน่าย สันขดลวดเข้าเล่ม ให้กับร้านรับเข้าเล่ม ในราคาส่ง ทั่วประ เทศ เรามีสันขดลวด จำหน่ายอยู่ หลายแบบ ให้ท่านได้เลือกซื้อ.

สันขดลวดชนิด 3 ข้อต่อ นิ้ว(สันห่วงเหล็ก)

รายละเอียดสันขดลวดชนิดนี้ สามารถใช้ร่วมกับเครื่องเข้าเล่ม ขดลวด ทั้งแบบชนิดที่เป็นรูเจาะแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือรูเจาะแบบ ชนิดวงกลม ก็ได้.
สันขดลวด3ข้อต่อนิ้ว
สันขดลวด3ข้อต่อนิ้ว ควรเลือกใช้เข้าเล่มที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มม. ถึง 13.5 มม.เพื่อความสวยงามของรูปเล่มที่เข้า ส่วน สีของสันขดลวดที่เราจำหน่ายนั้น มีบริการให้ท่านอยู่2สี ถ้าท่านลูกค้าต้องการสีอื่นๆ ก็สามารถโทรสั่งได้ครับ.
สันขดลวดสีดำกับสีขาว
รูปแบบการจำหน่ายสันขดลวดเข้าเล่มหรือสันห่วงเหล็กนั้น เรามีการจำหน่าย อยู่ 2รูปแบบ ดังนี้

1. เป็นเส้นแบบ 34 ข้อ เพื่อใช้งานเข้าเล่มขนาดไซต์ A4ทั่วไป
ตารางสันขดลวดเข้าเล่ม แบบเป็นเส้น 3ข้อต่อนิ้ว เข้าเล่มขนาด เอ4
ความหนา 40 - 140 แผ่น
ความหนาของเล่มที่จะเข้าขดลวด จำนวนแผ่น ที่เข้าได้/เล่ม ราคา
6 มม.(1/4") 40 โทรสอบถาม
8 มม. (5/16") 60 "
9.5 มม. (3/8") 80 "
11 มม. (11/16") 90 "
12.5 มม. (1/2") 100 "
14 มม. (9/16") 140 "

2. แบบเป็นม้วนใหญ่ นำไปตัดเอง ยาวสุด1มัวนมีทั้งหมด 84000ข้อ ท่านสามารถนำสันขดลวดไป ตัดเอง หรือ ให้เราตัดให้ก็ได้ ครับ
ตารางสันขดลวดเข้าเล่ม แบบเป็นม้วน 3ข้อต่อนิ้ว เข้าเล่มได้
ความหนา 40 - 140 แผ่น
ความหนาของเล่มที่จะเข้าขดลวด จำนวนข้อ ของสันขดลวด ราคา
6 มม.(1/4") 84,000 โทรสอบถาม
8 มม. (5/16") 84,000 "
9.5 มม. (3/8") 84,000 "
11 มม. (11/16") 84,000 "
12.5 มม. (1/2") 84,000 "
14 มม. (9/16") 84,000 "

สันขดลวดเข้าเล่มชนิด 2ข้อต่อนิ้ว(สันห่วงเหล็ก)

สันขดลวดแบบ2ข้อ ต่อนิ้ว นัันเป็นสันห่วงเหล็กที่สามารถใช้งานได้ร่วมกับเครื่อง เข้าเล่มขดลวดแบบ รูเจาะที่เป็นสีเหลี่ยมและเป็นวงกลม เหมือน กับรุ่น3ข้อต่อนิ้วครับ
สันขดลวด2ข้อต่อนิ้ว
สันห่วงเหล็กหรือขดลวดเข้าเล่มแบบ 2ข้อต่อนิ้วนี้ควรเลือกใช้กับขนาดเล่ม ที่มีความหนาตั้งแต่ 15.5มม. ถึง 25มม.ถึงเหมาะและเพื่อ ความสวยงามของรูปเล่มและสันขดลวด ด้วยครับ.
สันขดลวดต่างๆ
สันขดลวดที่เรามีจำหน่าย มีอยู่ 2สีหลักๆ คือสีขาว กับสีดำ ถ้าลูกค้าต้องการสีอื่น สั่งได้ล่วงหน้าครับ เราจะรีบดำเนิการโดยทันที.
รูปแบบการจำหน่ายสันขดลวดแบบ 2ข้อ ต่อนิ้ว เรามีการจำหน่าย 2 รูปแบบ ด้งนี้.

1.แบบเป็นเส้น มีทั้งหมด 27ข้อ เข้าเล่มขนาด A4
ตารางสันขดลวดเข้าเล่ม แบบเป็นเส้น  2ข้อ ต่อนิ้ว เข้าเล่มได้ขนาด A4
ความหนา 150-220 แผ่น
ความหนาของเล่มที่จะเข้าขดลวด จำนวนแผ่น ที่เข้าได้/เล่ม ราคา
15.5 มม. (1/4") 150 โทรสอบถาม
20 มม. (3/46") 170 "
22 มม. (7/8") 190 "
25 มม. (1") 220 "
ตารางสันขดลวดเข้าเล่ม แบบเป็นเส้น  2ข้อ ต่อนิ้ว เข้าเล่มได้ขนาด A4
ความหนา 150-220 แผ่น
ความหนาของเล่มที่จะเข้าขดลวด จำนวน ข้อ/ม้วน ราคา
15.5 มม. (1/4") 11,000 โทรสอบถาม
20 มม. (3/46") 8,150 "
22 มม. (7/8") 5,150 "
25 มม. (1") 4,600 "
2. แบบเป็นม้วนยาว จำนวนข้อยาวสูงสุด 11000 ข้อ ตัดได้ตามขนาด ของรูปเล่ม สามารถนำไปตัดแบ่งขายได้เอง ครับ หรือให้เราตัดสันขดลวดให้ก็ได้ครับ

สันขดลวดเข้าเล่ม แบบ 2ข้อ ต่อนิ้ว แบบสายเดียว(สันห่วงเหล็ก)

สันขดลวดหลายสี    สันขดลวดดำขาว
สันเกลียว    สันขดลวด
สันขดลวดรุ่นสายเดียว สามารถใช้ได้กับเครื่องเจาะเข้าเล่ม แบบรูเจาะ สีเหลี่ยม และรูแเจาะแบบวงกลม สันขดลวดสายเดียวนี้ควรใช้เข้าเล่ม ที่มีความหนาตั้งแต่ 40 - 100 แผ่นเท่านั้น เพื่อความสวยงาม ของรูปเล่มด้วย เรามีจำหน่าย อยู่2สีคือ ขาวกับดำ ถ้าต้องการ สีอื่นๆ โทรสั่งล่วงหน้าได้ครับ ที่เบอร์ 02-720-3737.
รูปแบบการจำหน่ายสันห่วงเหล็กนั้นมีอยู่ 2แบบครับ ดังนี้

1. แบบเส้นมี ทั้งหมด 27ข้อ เข้าเล่มได้ไซต์ A4
ตารางสันขดลวดเข้าเล่ม แบบเป็นเส้น 2ข้อต่อนิ้ว เข้าเล่มขนาด เอ4
ความหนา 40 - 100 แผ่น
ความหนาของเล่มที่จะเข้าขดลวด จำนวนแผ่น ที่เข้าได้/เล่ม ราคา
6 มม.(1/4") 40 โทรสอบถาม
8 มม. (5/16") 60 "
9.5 มม. (3/8") 80 "
11 มม. (11/16") 90 "
12.5 มม. (1/2") 100 "
ตารางสันขดลวดเข้าเล่ม แบบเป็นม้วน 3ข้อต่อนิ้ว เข้าเล่มได้
ความหนา 40 - 140 แผ่น
ความหนาของเล่มที่จะเข้าขดลวด จำนวนข้อ ของสันขดลวด ราคา
6 มม.(1/4") 46,000 โทรสอบถาม
8 มม. (5/16") 34,000 "
9.5 มม. (3/8") 24,000 "
11 มม. (11/16") 19,000 "
12.5 มม. (1/2") 13,500 "
2. แบบเป็นม้วนยาว 1ม้วนยาวสูงสุด 46,000ข้อ สามารถ นำมาตัดเองได้ หรือให้เราตัดให้ก็ได้ครับ สนใจสินค้าโทร 02-720-3737 ขอบคุณที่ใช้บริการครับ นอกจาก สันขดลวดแล้วยังมีสินค้าอื่นใว้คอยบริการท่านด้วยครับ.

ติดต่อเรา

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ สันขดลวด