บริษัท เซล่าเซลล์ ขายเครื่องทำตรายาง
งานตรายาง
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง นิยมนำไปทำป้ายบอกทาง หรือป้ายจราจร ทั้งภายในและภายนอกอาคาร หรือ นำไปใช้ประโยชน์ด้านความปลอดภัย เช่น ตัดแปะลงบน อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หมวกกันนอก เสื้อนิรภัย เป็นต้นแล้วสามารถนำไป ติดแปะได้ง่าน เพราะด้านหลังเป็นสติ๊กเกอร์ สนใจสินค้า หรือสอบถาม สติีกเกอร์โฟโต้ โทร.02-720-3690.

คุณสมบัติของสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เมื่อมีแสงมาตกกระทบ ก็จะทำให้สติ๊กเกอร์ มีการสะท้อนแสงวาวขึ้นมา ขึ้นอยู่กับค่าสะท้อนของแต่ละ ชนิดของสติ๊กเกอร์ และแต่ละสีของสติ๊กเกอร์ ก็จะมีค่าสะท้อนไม่เท่ากัน
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
ติดต่อเรา

ตัวอย่างใบเสนอราคา สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

ตัวอย่างใบเสนอราคา สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง