บริษัท เซล่าเซลล์ ขายเครื่องทำตรายาง
งานตรายาง
VDO ยางทำตรายาง มีกี่ชนิด
ยางล้างน้ำ ยางตรายางล้างน้ำ ยางทำตรายางล้างน้ำมัน ยางเหลว เรซิ่น

ยางทำตรายาง
ชนิด ล้างน้ำ

ยางทำตรายาง
ชนิด ล้างน้ำมัน

ยางทำตรายาง
ชนิด ยางเหลว เรซิ่น

ยางทำตรายาง ชนิดนี้มีความนิยม
ใช้ในการผลิตอยู่ 70%
เนื่องจากการผลิต
ตรายาง ชนิดนี้
มีความสะดวกรวดเร็ว
ง่ายต่อการผลิต เพราะใช้น้ำ
เป็นตัวทำละลาย.
ยางทำตรายาง ชนิดนี้มีความนิยม
ใช้ในการผลิตอยู่ 20%
เนื่องจากการผลิต
ตรายาง ชนิดนี้
มีน้ำมันเป็นตัวทำละลาย
แต่จะมีความทนทานสูง
กว่ายางล้างน้ำ.
ยางทำตรายาง ชนิดนี้มีความนิยม
ใช้ในการผลิตอยู่ 10%
เนื่องจากการผลิต
ตรายาง ชนิดนี้
มีความยุ่งยากมากที่สุด
แต่ ความทนเทียบเท่า
ยางล้างน้ำ.
ติดต่อเรา

การเลือกใช้ ยางทำตรายาง ให้เหมาะสม

ทั้งนี้ทั้งนั้น การเลือกใช้งาน ยางทำตรายาง แต่ละชนิดอยู่ที่ทำเลร้านของแต่ละที่ หรือจะใช้ทั้ง 3 ชนิด
เลยก็ได้ขึ้นอยู่กับลูกค้าของท่าน ถ้าต้องการทนให้เลือกใช้ชนิดล้างน้ำมัน

เนื่องจากยางชนิดนี้มีตัวทำละลายคือน้ำมัน แต่หมึกที่ใช้ปั้มเป็นหมึกที่มีน้ำเป็นส่วนผสมจึงทำให้ตัว หมึก
ไม่กัดยาง แต่ถ้าต้องการผลิตที่ง่ายควรใช้ยางทำตรายางชนิดล้างน้ำ เนื่องจากยางชนิดนี้ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย
ทำให้ง่ายต่อการผลิตที่สุด

ส่วนยางชนิดเรซิ่น ใช้สำหรับกรณีที่ตัวหนังสือเล็กผิตปกติจริงๆเพราะยางชนิดนี้มีวิธีการผลิตยุ่งยากที่สุด เนื่อง
จากยางชนิดเรซิ่นเป็นยางเหลว ดังนั้นการควบคุมการผลิตจึงเกิดความยุ่งยากมากที่สุด และตัวยางยังทำละลายกับ
น้ำ ถึงทำให้หมึกที่ใช้ปั้มตรายางซึ่งเป็นหมึกน้ำสามารถกัดยางชนิดนี้ได้ ทำให้ไม่ทนเท่ายางล้างน้ำมัน

เรายังมี เครื่องทำตรายาง ด้ามทำตรายาง ราคาถูก ใว้คอยบริการ ทางบริษัท ยินดีสาธิตวิธีการผลิตงาน
ตรายางจาก ยางทำตรายาง ทั้ง 3 ชนิด เพื่อให้ท่านนำ ไปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับความต้องการ ของลูกค้าท่าน

ติดต่อเรา

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ยางทำตรายาง