บริษัท เซล่าเซลล์ ขายเครื่องทำตรายาง
งานตรายาง
วิธีการสร้างแบบงานตรายางด้วย ฟอยล์ทำตรายาง


รายละเอียด ฟอยล์ทำตรายาง

ฟอยล์ทำตรายาง
ฟอยล์ทำตรายาง หรือ ฟอยล์ดำ ขนาด 3.5 นิ้ว ยาว 400 ฟุต
สำหรับใช้สร้างแบบ เพื่อผลิตงานตรายาง(สร้างฟิลม์ เนกาทีฟ)
ติดต่อเรา

ฟอยล์ทำตรายาง ฟอยล์ดำ ฟอยล์สร้างแบบ คือ

ฟอยล์ทำตรายาง ที่ใช้สำหรับสร้างแบบของงานตรายาง โดยใช้ร่วมกับ เครื่องเคลือบบัตร เพื่อให้ได้
แบบก่อนนำไปใช้กับ เครื่องทำตรายาง

ทั้งนี้การสร้างแบบโดยไม่ใช้ เครื่องเคลือบบัตร คือ การที่เรา สังพิมพ์โดยตรงลงกระดาษไขเพื่อเป็นแบบ
เลย แต่การสร้างแบบ แบบนั้นสิ่งที่ได้ออกมาบริเวณที่เป็นสีดำจะยังดำไม่พอ เนื่องจากหมึกที่พิมพ์ไม่สามารถ
พิมพ์ให้ดำจนแสงไม่สามารถผ่านได้ จึงจำเป็นต้องใช้สเปรย์เร่งดำพ่น ทับอีกที

ข้อดีข้อเสียของการสร้างแบบตรายางโดยใช้เครื่องเคลือบบัตร และ ไม่ใช้เครื่องเคลือบบัตร ถ้าใช้เครื่อง
เคลือบบัตร จะทำให้เราไม่ต้องใช้ สเปรย์เร่งดำ เพราะสเปรย์เร่งดำมีราคาสูงทำให้ต้นทุนในการผลิตงานสูงไป
ด้วยซึ่งถ้าคู่แข่งของท่านมี เครื่องเคลือบบัตรต้นทุนการผลิตงานตรายางของท่าน จะสูงกว่าคู่แข่ง ทำให้การตี
ราคารับงานสูงตามไปด้วย ดังนั้นโดยส่วนตัวผมแนะนำให้ท่านใช้ เครื่องเคลือบบัตร และ เครื่องเคลือบบัตรยัง
จะสามารถสร้างงานแบบอื่นๆได้อีกมากมาก อุปกรณ์ทำนามบัตร

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางบริษัทยินดีให้คำแนะนำเรื่องต่างๆในการตัดสินใจว่าท่านจะเลือกใช้การสร้างแบบ แบบ
ที่ใช้เครื่องเคลือบบัตร หรือไม่ใช้ เครื่องเคลือบบัตร ขึ้นอยู่กับท่าน โดยตัว เครื่องทำตรายาง สามารถรองรับได้
ทั้งแบบใช้และแบบไม่ใช้เครื่องเคลือบบัตร.

วิธีการสร้างแบบตรายางโดยใช้ ฟอยล์ทำตรายาง ร่วมกับเครื่องเคลือบบัตร

การสร้างแบบตรายาง ขั้นที่1 การสร้างแบบตรายาง ขั้นที่2 การสร้างแบบตรายาง ขั้นที่3
1.นำฟรอยดำวางบน
แบบที่จะทำตรายาง
2.นำเข้า เครื่องเคลือบบัตร
แบบที่จะทำตรายาง
3.จะได้แบบ ฟอยล์
สำหรับไปทำตรายาง
ติดต่อเรา

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ฟรอยล์ทำตรายาง