บริษัท เซล่าเซลล์ ขายเครื่องทำตรายาง
งานตรายาง
ที่เจาะรู ตัวเจาะรู ที่เจาะบัตร slot punch
ตัวเจาะบัตร ที่เจาะบัตร ตัวเจาะอะตอม คลิบหนีบบัตร
ตัวเจาะบัตร สำหรับเจาะบัตรที่เคลือบแล้ว หรือ บัตร ATM เพื่อร้อยสาย คลิบหนีบบัตร
เจาะบัตรพลาสติกได้เกิอบทุกประเถท บัตรพนักงาน หรือบัตรที่ต้องใช้สายห้อยคอ
หรือบัตรบาร์โค๊คที่ต้องใช้สายรัด ติดกับอุปกรณ์ต่างๆ เจาะบัตรกระดาษก็ได้.
ติดต่อเรา
VDO วิธีใช้ ที่เจาะรู สำหรับผลิตบัตรพนักงาน

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ที่เจาะรู