บริษัท เซล่าเซลล์ ขายเครื่องทำตรายาง
งานตรายาง
ตรายางหมึกในตัวแบบ Flash Stamp
ติดต่อเรา

ด้ามตรายางหมึกในตัว ชนิด Flashstamp

รหัส ขนาด รูปแบบ
K1 7mm x 25mm สี่เหลี่ยม
K1A 9mm x 45mm สี่เหลี่ยม
K1R 9mm x 25mm สี่เหลี่ยม
H1A 11mm x 47mm สี่เหลี่ยม
H2 11mm x 67mm สี่เหลี่ยม
K2 9mm x 65mm สี่เหลี่ยม
K3 13mm x 50mm สี่เหลี่ยม
K4 13mm x 78mm สี่เหลี่ยม
K5 19mm x 45mm สี่เหลี่ยม
K6 19mm x 67mm สี่เหลี่ยม
K7 19mm x 103mm สี่เหลี่ยม
K8 26mm x 63mm สี่เหลี่ยม
K10 26mm x 77mm สี่เหลี่ยม
K12 31mm x 53mm สี่เหลี่ยม
K13 31mm x 66mm สี่เหลี่ยม
K14 31mm x 77mm สี่เหลี่ยม
K16 43mm x 53mm สี่เหลี่ยม
K17 43mm x 77mm สี่เหลี่ยม
K20 55mm x 55mm สี่เหลี่ยม
K21 55mm x 89mm สี่เหลี่ยม
K22 64mm x 64mm สี่เหลี่ยม
K23 64mm x 89mm สี่เหลี่ยม
K24 79mm x 105mm สี่เหลี่ยม
OV 50 x 36.50 mm วงรี
OV1 40 x 26 mm วงรี
PC1A เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 mm วงกลม
R1 เส้นผ่าศูนย์กลาง 18 mm วงกลม
R2 เส้นผ่าศูนย์กลาง 24.50 mm วงกลม
R3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 34 mm วงกลม
R4 เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 mm วงกลม
R5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 44 mm วงกลม
R6 เส้นผ่าศูนย์กลาง 51 mm วงกลม
SQ1 13mm x 13 mm สี่เหลี่ยม
SQ2 19mm x 19 mm สี่เหลี่ยม
SQ3 26mm x 26mm สี่เหลี่ยม
SQ4 31mm x 31mm สี่เหลี่ยม

ชนิดคุณภาพสูง ใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอแช่หมึก
DF 1028 10mm x 28mm สี่เหลี่ยม
DF 1355 13mm x 55mm สี่เหลี่ยม
DF 1743 17mm x 43mm สี่เหลี่ยม
DF 1755 17mm x 55mm สี่เหลี่ยม
DF 2255 22mm x 55mm สี่เหลี่ยม
DF 2267 22mm x 67mm สี่เหลี่ยม
DF 2855 28mm x 55mm สี่เหลี่ยม
DF 2867 28mm x 67mm สี่เหลี่ยม
DF2867key 28mm x 67mm สี่เหลี่ยม
DF 2878 28mm x 78mm สี่เหลี่ยม
DF 3255 32mm x 55mm สี่เหลี่ยม
DF 3267ud 32mm x 67mm สี่เหลี่ยม
DF 3267 lr 32mm x 67mm สี่เหลี่ยม
DF 3278 32mm x 78mm สี่เหลี่ยม
DF 4355 43mm x 55mm สี่เหลี่ยม
DF 4378 43mm x 78mm สี่เหลี่ยม
DF 5391 53mm x 91mm สี่เหลี่ยม
DF OV 45 45mm x 33mm วงรี
DF OV 54 39mm x 54mm วงรี
DF 19 เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 mm วงกลม
DF 26 เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 mm วงกลม
DF 35 เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 mm วงกลม
DF 47 เส้นผ่าศูนย์กลาง 47 mm วงกลม
DF 54 เส้นผ่าศูนย์กลาง 54 mm วงกลม
DF 3030 30mm x 30mm สี่เหลี่ยม
ติดต่อเรา

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ตรายางหมึกในตัวแบบ Flashstamp