บริษัท เซล่าเซลล์ ขายเครื่องทำตรายาง
งานตรายาง
ตรายางหมึกในตัว
ติดต่อเรา

ด้ามตรายางหมึกในตัว รุ่น Trodat

รหัส ขนาด รูปแบบ
S-821 (TR4910) 26 x 9 สี่เหลี่ยม
S-822 (TR4911) 38 x 14 สี่เหลี่ยม
S-823 (TR4912) 47 x 18 สี่เหลี่ยม
S-824 (TR4913) 58 x 22 สี่เหลี่ยม
S-826 (TR4941) 41 x 24 สี่เหลี่ยม
S-827 (TR4929) 50 x 30 สี่เหลี่ยม
S-828 (TR4928) 60 x 33 สี่เหลี่ยม
S-829 (TR4927) 60 x 40 สี่เหลี่ยม
S-830 (TR4926) 75 x 38 สี่เหลี่ยม
S-831 (TR4916) 70 x 10 สี่เหลี่ยม
S-832 (TR4918) 75 x 15 สี่เหลี่ยม
S-833 (TR4925) 82 x 25 สี่เหลี่ยม
S-510 (TR4921) 12 x 12 สี่เหลี่ยม
S-520 (TR4922) 20 x 20 สี่เหลี่ยม
S-530 (TR4923) 30 x 30 สี่เหลี่ยม
S-542 (TR4924) 40 x 40 สี่เหลี่ยม
S-828D (TR4729) 30 x 50 สี่เหลี่ยม
S-830D (TR4726) 38 x 75 สี่เหลี่ยม
S-542D (TR4724) 40 x 40 สี่เหลี่ยม
(TR4750) 41 x 24 สี่เหลี่ยม
O-35 (TR44055) 35 x 55 วงรี
C-17 (TR46019) เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 วงกลม
R-524 (TR46025) เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 วงกลม
R-542 (TR46045) เส้นผ่าศูนย์กลาง 45 วงกลม
C-37 (TR46040) เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 วงกลม
C-30S (TR46130) เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 วงกลม
(TR46145) เส้นผ่าศูนย์กลาง 45 วงกลม
ติดต่อเรา

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ตรายางหมึกในตัวรุ่น Trodat