บริษัท เซล่าเซลล์ ขายเครื่องทำตรายาง
งานตรายาง
ตรายางหมึกในตัว
ติดต่อเรา

ด้ามตรายางหมึกในตัว รุ่น MaxStamp

รหัส ขนาด รูปแบบ
S-821 (SI-0) 26 x 9 สี่เหลี่ยม
S-822 (SI-10) 38 x 14 สี่เหลี่ยม
S-823 (SI-20) 47 x 18 สี่เหลี่ยม
S-824 (SI-30) 59 x 23 สี่เหลี่ยม
S-825 (SI-35) 69 x 30 สี่เหลี่ยม
S-826 (5260P) 45 x 24 สี่เหลี่ยม
S-827 (SI-3050) 50 x 30 สี่เหลี่ยม
S-828 (SI-3360) 60 x 33 สี่เหลี่ยม
S-829 (SI-50) 60 x 40 สี่เหลี่ยม
S-820 (SI-40) 76 x 37 สี่เหลี่ยม
S-831 (SI-15) 69 x 10 สี่เหลี่ยม
S-832 (SI-25) 75 x 15 สี่เหลี่ยม
S-833 (SI-45) 82 x 25 สี่เหลี่ยม
S-510 (5205) 12 x 12 สี่เหลี่ยม
S-520 (5210) 20 x 20 สี่เหลี่ยม
S-530 (5280) 30 x 30 สี่เหลี่ยม
S-542 (5230) 41 x 41 สี่เหลี่ยม
S-827D (SI-3045D) 30 x 45 สี่เหลี่ยม
S-828D (SI-3255D) 32 x 55 สี่เหลี่ยม
S-829D (SI-50D) 40 x 60 สี่เหลี่ยม
S-830D (SI-40D) 37 x 76 สี่เหลี่ยม
S-530D (SI-5280D) 30 x 30 สี่เหลี่ยม
S-542D (SI-5230D) 41 x 41 สี่เหลี่ยม
O-35 (O-35) 35 x 55 วงรี
C-17 (C-17) เส้นผ่าศูนย์กลาง 17 วงกลม
R-524 (C-24) เส้นผ่าศูนย์กลาง 24 วงกลม
R-542 (C-43) เส้นผ่าศูนย์กลาง 43 วงกลม
C-50 (C-50) เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 วงกลม
C-37 (C-37) เส้นผ่าศูนย์กลาง 37 วงกลม
C-30S (C-30S) เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 วงกลม
ติดต่อเรา

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ตรายางหมึกในตัวรุ่น Maxstamp