บริษัท เซล่าเซลล์ ขายเครื่องทำตรายาง
งานตรายาง
ด้ามตรายางไม้หัวทองเหลือง
ด้ามตรายางไม้หัวทองเหลือง
ด้ามตรายางไม้หัวทองเหลือง เป็นอะไรที่คลาสสิกมาก ตัวด้ามเป็นไม้กลึงรูปโค้ดสวยงาม หัวเป็นทองเหลืองตามขนาดต่างๆ ทั้งแบบวงกลม วงรี สี่เหลี่ยม
ขนาดตรายาง ทั้งหมดที่บริษัทจัดจำหน่าย
ติดต่อเรา

ขนาด ด้ามตรายางไม้หัวทองเหลือง มากกว่า 100 ไซต์

รหัสในการสั่งสินค้า A1-A22 หน้ากว้าง/มม. ความยาวของตัวด้ามตรายาง/มม. จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
10 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 22 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า B1-B21 หน้ากว้าง/มม. ความยาวของตัวด้ามตรายาง/มม. จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
12 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 00 21 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า C2-C20 หน้ากว้าง/มม. ความยาวของตัวด้ามตรายาง/มม. จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
16 00 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 00 00 19 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า D3-D20 หน้ากว้าง/มม. ความยาวของตัวด้ามตรายาง/มม. จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
20 00 00 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 00 00 00 18 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า E4-E20- หน้ากว้าง/มม. ความยาวของตัวด้ามตรายาง/มม. จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
24 00 00 00 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 00 00 00 00 17 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า F5-F17 หน้ากว้าง/มม. ความยาวของตัวด้ามตรายาง/มม. จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
28 00 00 00 00 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 00 00 00 00 00 13 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า G6-G15 หน้ากว้าง/มม. ความยาวของตัวด้ามตรายาง/มม. จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
32 00 00 00 00 00 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 00 00 00 00 00 00 00 10 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า H7-H15 หน้ากว้าง/มม. ความยาวของตัวด้ามตรายาง/มม. จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
36 00 00 00 00 00 00 36 40 44 48 52 56 60 64 00 00 00 00 00 00 00 00 8 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า I1-I13 หน้ากว้าง/มม. ความยาวของตัวด้ามตรายาง/มม. จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
40 00 00 00 00 00 00 00 40 44 48 52 56 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า J9-J12 หน้ากว้าง/มม. ความยาวของตัวด้ามตรายาง/มม. จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
44 00 00 00 00 00 00 00 00 44 48 52 56 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า K10-K14 หน้ากว้าง/มม. ความยาวของตัวด้ามตรายาง/มม. จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 48 52 56 60 64 00 00 00 00 00 00 00 00 5 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า L11-L13 หน้ากว้าง/มม. ความยาวของตัวด้ามตรายาง/มม. จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 52 56 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า M12 หน้ากว้าง/มม. ความยาวของตัวด้ามตรายาง/มม. จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
56 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 56 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า R20-r52 หน้ากว้าง/มม. เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวด้ามตรายาง/มม จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
วงกลม 20 25 30 37 42 45 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า OV18-OV58 หน้ากว้าง/มม. เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวด้ามตรายาง/มม จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
วงรี 18 27 32 35 47 52 56 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7 ไซร์
ขนาดตรายาง ทั้งหมดที่บริษัทจัดจำหน่าย

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ด้ามตรายางไม้หัวทองเหลือง