บริษัท เซล่าเซลล์ ขายเครื่องทำตรายาง
งานตรายาง

ด้ามตรายางไม้รางรถไฟ หรือ ด้ามรางรถไฟ

ด้ามตรายางไม้รางรถไฟ
ด้ามตรายางไม้รางรถไฟ
ด้ามตรายางไม้รางรถไฟ ที่ชื่อเช่นนี้เพราะ ด้ามตรายาง ชนิดนี้เหมาะสำหรับงานตรายางที่ใหญ่มาก หรือ ยาวมาก เพราะมีขนาดใหญ่สุดที่ 8 เซนติเมตร คูณ 60 เซนติดเมตร สามารถตัดได้ตามขนาดใหญ่ที่ท่านต้องการ จึงได้ขึ้นชื่่อว่าด้ามตรายาง ประเภทนี้ใหญ่ที่สุด ควรมีติดร้านรับทำตรายางของท่านไว้ ส่วนถ้าต้องการความสวยงานของด้ามตรายาง เราแนะนำ ด้ามตรายางเทาเดอะสตาร์ เพราะจะมีลวดลายมากกว่า
ขนาดตรายาง ทั้งหมดที่บริษัทจัดจำหน่าย
ติดต่อเรา

ขนาด ด้ามตรายางไม้รางรถไฟ ขนาดใหญ่มาก

  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามไม้รางรถไฟ ขนาด4*60   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางไม้รางรถไฟ หรือ ด้ามรางรถไฟ


รหัสในการสั่งสินค้า No.1

กว้าง 4 ซม. ยาว 60 ซม.
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามไม้รางรถไฟ ขนาด5*60   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางไม้รางรถไฟ หรือ ด้ามรางรถไฟ


รหัสในการสั่งสินค้า No.1

กว้าง 5 ซม. ยาว 60 ซม.
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามไม้รางรถไฟ ขนาด6*60   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางไม้รางรถไฟ หรือ ด้ามรางรถไฟ


รหัสในการสั่งสินค้า No.1

กว้าง 6 ซม. ยาว 60 ซม.
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามไม้รางรถไฟ ขนาด6.5*60   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางไม้รางรถไฟ หรือ ด้ามรางรถไฟ


รหัสในการสั่งสินค้า No.1

กว้าง 6.5 ซม. ยาว 60 ซม.
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามไม้รางรถไฟ ขนาด7*60   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางไม้รางรถไฟ หรือ ด้ามรางรถไฟ


รหัสในการสั่งสินค้า No.1

กว้าง 7 ซม. ยาว 60 ซม.
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามไม้รางรถไฟ ขนาด7.5*60   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางไม้รางรถไฟ หรือ ด้ามรางรถไฟ


รหัสในการสั่งสินค้า No.1

กว้าง 7.5 ซม. ยาว 60 ซม.
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามไม้รางรถไฟ ขนาด8*60   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางไม้รางรถไฟ หรือ ด้ามรางรถไฟ


รหัสในการสั่งสินค้า No.1

กว้าง 8 ซม. ยาว 60 ซม.
       
ขนาดตรายาง ทั้งหมดที่บริษัทจัดจำหน่าย

VDO ด้ามตรายางรูปแบบต่างๆ
VDO ด้ามตรายาง

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ด้ามตรายางไม้รางรถไฟ