บริษัท เซล่าเซลล์ ขายเครื่องทำตรายาง
งานตรายาง

ด้ามตรายางแบบใส หรือ แบบอคิลิค

ด้ามตรายางแบบใส
ด้ามตรายางแบบใส
ด้ามตรายาง ชนิดนี้มีเนื้ออะคิลิค เหมาะสำหรับงานตรายางที่จะมาในหลายรูปแบบ เพราะเนื่องจาก ตัวด้ามตรายาง จะมีขนาดให้เลือกมากถึง 42 ไซร์ แต่ถ้าท่านไม่ต้องการสต๊อกด้ามตรายางในปริมาณที่มากแต่ก็ยังต้องการมีด้ามตรายางรองรับ ให้ครบทุกไซต์เราของ แนะนำ ด้ามตรายางแบบมุข เนื่องจากด้ามตรายางประเภทนี้สามารถตัดได้ตามขนาดที่ท่านต้องการ
VDO ด้ามตรายาง
ขนาดตรายาง ทั้งหมดที่บริษัทจัดจำหน่าย
ติดต่อเรา

ขนาด ด้ามตรายางแบบใส แบบสี่เหลียม แบบวงกลม แบบวงรี 42 ขนาด

  ขนาดตรายางวงรี4.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.1
กว้าง 1 ซม. ยาว 2 ซม.
     
  ขนาดตรายางวงรี4.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.2
กว้าง 1 ซม. ยาว 2.5 ซม.
     
  ขนาดตรายางวงรี4.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.3
กว้าง 1 ซม. ยาว 3 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1คูณ3.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.4
กว้าง 1 ซม. ยาว 3.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1คูณ3.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.5
กว้าง 1 ซม. ยาว 4 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1คูณ4.5.jpg  

ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.6
กว้าง 1 ซม. ยาว 4.5 ซม.

     

 

  ขนาดตรายาง1คูณ5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.7
กว้าง 1 ซม. ยาว 5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1คูณ5.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.8
กว้าง 1 ซม. ยาว 5.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.9
กว้าง 1 ซม. ยาว 6 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.10
กว้าง 1 ซม. ยาว 6.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.11
กว้าง 1 ซม. ยาว 7 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.12
กว้าง 1 ซม. ยาว 7.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.13
กว้าง 1 ซม. ยาว 8 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ2.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.14
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 2 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ2.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.15
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 2.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ3.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.16
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 3 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ3.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.17
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 3.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ4.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.18
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 4 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ4.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.19
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 4.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.20
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ5.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.21
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 5.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.22
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 6 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1คูณ6.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.23
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 6.5 ซม.
     
  ขนาด.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.24
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 7 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ7.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.25
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 7.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ8.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.26
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 8 ซม.
     
  ขนาดตรายาง2.5คูณ6.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.27
กว้าง 2.5 ซม. ยาว 2 ซม.
     
  ขนาดตรายาง2.5คูณ6.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.28
กว้าง 2.5 ซม. ยาว 3 ซม.
     
  ขนาดตรายาง2.5คูณ6.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.29
กว้าง 2.5 ซม. ยาว 4.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง2.5คูณ6.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.30
กว้าง 2.5 ซม. ยาว 5.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง2.5คูณ6.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.31
กว้าง 2.5 ซม. ยาว 6.5 ซม.
     
  ขนาดตรายางเส้นผ่าศูนย์25ซม..jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
ชนิด วงกลม

รหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
ชนิด วงกลม

รหัสในการสั่งสินค้า No./
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
ชนิด วงกลม

รหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 ซม.
     
  image/ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
ชนิด วงกลม

รหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
ชนิด วงกลม

รหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
ชนิด วงกลม

รหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
ชนิด วงรี

รหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 * 2.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
ชนิด วงรี

รหัสในการสั่งสินค้า No.2
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 * 3 ซม.
     
  ขนาดตรายางวงรี4.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
ชนิด วงรี

รหัสในการสั่งสินค้า No.3
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 * 3.5 ซม.
     
  ขนาดตรายางวงรี4.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
ชนิด วงรี

รหัสในการสั่งสินค้า No.4
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 * 4 ซม.
     
  ขนาดตรายางวงรี4.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
ชนิด วงรี

รหัสในการสั่งสินค้า No.5
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 * 4.5 ซม.
ขนาดตรายาง ทั้งหมดที่บริษัทจัดจำหน่าย

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ด้ามตรายางแบบใส