บริษัท เซล่าเซลล์ ขายเครื่องทำตรายาง
งานตรายาง
ด้ามตรายางแบบมุข
ด้ามตรายางแบบมุข
ด้ามตรายางพลาสติกสีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข มีจุดเด่นอยู่ตรงที่ตัวด้ามตรายางสามารถตัดได้ ทำให้การสต๊อกสินค้าของท่านลูกค้าน้อยลง เพียงแค่ท่านสต๊อกเฉพาะขนาดความหนาที่แตกต่างกัน แต่ส่วนด้านยาวท่านสามารถนำมาตัดให้ได้ตาม ขนาดตามต้องการ แต่ถ้าท่านไม่อยากที่ต้องตัดด้ามตรายางเราแนะนำ ด้ามตรายางแบบใส เพราะมีลองรับงานทุกไซต์ทุกขนาด
ขนาดตรายาง ทั้งหมดที่บริษัทจัดจำหน่าย
ติดต่อเรา

ขนาด ด้ามตรายางแบบมุข

  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด1*8  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิดสีเหลียม

รหัสในการสั่งสินค้า No.7
กว้าง 1 ซม. ยาว 8 ซม.
 
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด1.5*9.5  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิดสีเหลียม

รหัสในการสั่งสินค้า No.2
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 9.5 ซม.
 
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด2*9.5  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิดสีเหลียม

รหัสในการสั่งสินค้า No.1
กว้าง 2 ซม. ยาว 9.5 ซม.
 
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด2.5*9.5  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิดสีเหลียม

รหัสในการสั่งสินค้า No.8
กว้าง 2.5 ซม. ยาว 9.5 ซม.
 
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด3.2*9.5  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิดสีเหลียม

รหัสในการสั่งสินค้า No.3
กว้าง 3.2 ซม. ยาว 9.5 ซม.
 
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด3.7*9.5  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิดสีเหลียม

รหัสในการสั่งสินค้า No.4
กว้าง 3.7 ซม. ยาว 9.5 ซม.
 
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด4.5*9.5  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิดสีเหลียม

รหัสในการสั่งสินค้า No.5
กว้าง 4.5 ซม. ยาว 9.5 ซม.
 
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด3.5  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิดวงกลม

รหัสในการสั่งสินค้า No.8
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.1 ซม..
 
       
   
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิด วงกลม

รหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 ซม..
 
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด4.1  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิด วงกลม

รหัสในการสั่งสินค้า No.2
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.1 ซม..
 
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด 4.5  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิด วงกลม

รหัสในการสั่งสินค้า No.3
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซม..
 
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด5.1  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิด วงกลม

รหัสในการสั่งสินค้า No.7
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.1 ซม..
 
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางวงรี ขนาด3.1*4.5  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิด วงรี

รหัสในการสั่งสินค้า No.4
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.1 * 4.5 ซม.
 
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางวงรีขนาด3.4*5  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิด วงรี

รหัสในการสั่งสินค้า No.5
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.4 * 5.0 ซม.
 
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางวงรีขนาด 3.6*5.3  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิด วงรี

รหัสในการสั่งสินค้า No.6
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.6 * 5.3 ซม..
 

ขนาดตรายาง ทั้งหมดที่บริษัทจัดจำหน่าย

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ด้ามตรายางแบบมุข