บริษัท เซล่าเซลล์ ขายเครื่องทำตรายาง
งานตรายาง
ด้ามตรายางเทา ด้ามตรายางพลาสติกเทา
ด้ามตรายางเทาเดอะสตาร์
ด้ามตรายางเทาเดอะสตาร์ ด้ามพลาสติกเทา รุ่นนี้จะมีสีเทา ไม่เหมือนกับ ด้ามตรายางแบบใส และมีลวดลายในตัวด้าม เหมาะสำหรับงานตรายางที่ไม่เป็นทางการมากนัก จุดเด่นของด้ามเทา หรือ ด้ามเดอะสตาร์ชนิดนี้ จะมีความทนทานมาก เรียกว่า แข็งแรงที่สุดในบรรดาด้ามตรายางทั้งหมดที่เรามีจำหน่าย
ขนาดตรายาง ทั้งหมดที่บริษัทจัดจำหน่าย
ราคาโปรโมชั่น ที่คุณต้องตะลึง โทรเช็คด่วน ไม่กี่ท่านแรกเท่านั้น
ติดต่อเรา

ด้ามตรายางเทา หรือ ด้ามพลาสติกเทา มาตราฐานสากล มาแล้ว

ด้ามตรายางเทา ด้ามตรายางพลาสติกเทา
ได้รับการยอมรับจาก หน่วยราชการ ธนาคาร ห้าง ร้านค้าทั่วไป
ขนาดตัวด้ามจับ กระชับมือ
มีน้ำหนักได้มาตราฐาน

ด้ามตรายางแบบอื่นๆให้ท่านเลือกใช้งานเพิ่มเติม

รองรับงานตรายางทั้งระบบ ด้วยด้ามตรายางหลากหลายรูปแบบ

ขนาดด้ามตรายางพลาสติกเทาเดอะสตาร์

ขนาดด้ามตรายางเทาเดอะสตาร์/mm. รูปแบบ ลักษณะการใช้งาน
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 10*25 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 10*40 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 10*55 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 10*80 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 15*25 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 15*40 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 15*55 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่ง
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 15*80 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่ง
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 15*100 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่ง
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 20*25 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 20*40 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 20*55 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 20*80 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 20*100 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 25*35 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 25*45 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 25*66 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 25*83 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 25*100 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 32*40 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 32*62 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 32*84 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 32*100 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 40*50 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 40*70 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 40*100 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
     
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 22 วงกลม โลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 32 วงกลม โลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 42 วงกลม  
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 52 วงกลม  
     
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 40*28 วงรี โลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 50*35 วงรี โลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์
ขนาดตรายาง ทั้งหมดที่บริษัทจัดจำหน่าย

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ด้ามตรายางเทาเดอะสตาร์