บริษัท เซล่าเซลล์ ขายเครื่องทำตรายาง
งานตรายาง
ถาม   เครื่องทำตรายาง คือ  
ตอบ   เครื่องที่ใช้สำหรับผลิตงานตรายาง ตามแบบที่เราต้องการ ได้ทั้งตัวหนังสือและรูปภาพ  
       
ถาม   เครื่องทำตรายาง มีกี่รู่น  
ตอบ   ทางบริษัทเราจำหน่ายแค่รุ่นเดียว เนื่องจากตัวเครื่องสามารถผลิตงานตรายางได้ทุกรูปแบบทุกระบบ  
       
ถาม   เครื่องทำตรายาง ทำตรายาง ได้ใหญ่ขนาดไหน และทำรูปหน้าคนหรือรูปภาพได้หรือเปล่า  
ตอบ   ได้ใหญ่กว่าขนาด A4(21*30ซม.) และ ผลิดงานประเภทรูปภาพได้ครับ  
       
ถาม   เครื่องทำตรายาง รับประกัน อย่างไร  
ตอบ   รับประกัน ตลอดอายุการใช้งาน พร้อมทั้งให้คำปร๊ษาทางด้านเทคนิคและแก้ปัญหาต่างๆ เรามีพนักงานคอยบริการท่านอยู่ตลอดช่วงเวลาทำการ  
       
ถาม   เครื่องทำตรายาง กินไฟหรือเปล่า  
ตอบ   ไม่กินไฟ ครับ  
       
ถาม   เครื่องทำตรายาง เป็นอันตรายเวลาใช้งานหรือเปล่าครับ  
ตอบ   ไม่เป็นอันตราย เพียงแต่หลีกเลียงแสงที่ออกมาจากตัวเครื่อง  
       
ถาม   ใช้เวลาในการผลิต งานตรายางนานเท่าไร  
ตอบ   ใช้เครื่องทำตรายางผลิตงานตรายาง ได้ใน 10 นาที ไม่รวมการออกแบบจากคอมฯ  
       
ถาม   คุณภาพงาน หรือ ความคมชัดของตัวชิ้นงานตรายาง เป็นอย่างไร  
ตอบ   ดีมากครับ ทางเรายินดีสาธิตและผลิตงานตามที่ท่านลูกค้าให้ทำ เพื่อให้ท่านดูถึงคุณภาพงานจนเป็นที่พอใจก่อนการตัดสินใจซื้อ  
       
ถาม   การตีราคาชิ้นงานตรายางที่ผลิตออกมาอย่างไร  
ตอบ   ต้นทุนการผลิตงานตรายางส่วนมากมาจากราคาของเนื้อยาง ทั้งนั้นการตีราคาจึงขึ้นอยู่กลับขนาดของชิ้นงานและการแข็งขันของแต่ละทำเล สอบถามข้อมูลเพื่อเติมได้ที่ บริษัทเรา
โทร 02-7203737
 
       
ถาม   เครื่องทำตรายางใชัหลอดไฟทั้งหมดกี่หลอด  
ตอบ   หลอดไฟที่มีจำนวนมากหรือน้อยไม่ได้เป็นตัววัดคุณภาพของชิ้นงาน ทางที่ดีก่อนตัดสินใจชื้อท่านต้องได้เห็นชิ้นงานที่ผลิตออกมาจากเครื่องที่ท่านจะซื้อ หรือให้ดีท่านควรเป็นผู้ผลิตงานตรายางนั้นเองเลยท่างเรายินดีสอนให้ท่านผลิตงานด้วยตัวท่านเองก่อนการตัดสินใจซื้อ  
       
ถาม   อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องทำตรายางมีอะไรบ้าง  
ตอบ   ดังนี้ครับ
1ตัวยางทำตรายาง(4 ประเภท)
2ด้ามตรายางที่มีขนาดต่างๆ(5รูปแบบ)
3ตัวยึดติดยางกับด้าม(เทปกาวสองหน้าชนิดหนามาก)
4อื่นๆ เช่น น้ำยาล้างยาง สเปรย์สร้างแบบ ฟรอยสร้างแบบ
 
ถาม  

ยางทำตรายาง หมายถึง

 
ตอบ   วัสดุที่ใช้สำหรับผลิตตรายาง เป็นลักษณะเหมือนยางและมีคุณสมบัติทำละลายกับน้ำประปา และทำละลายกับน้ำมัน โดยแบ่งยางทำตรายางได้ 3 ประเภทดังนี้
1.ยางทำตรายาง ประเภท ละลายน้ำประปา
2.ยางทำตรายาง ประเภท ละลายน้ำมัน
3.ยางทำตรายาง ประเภท เรซิ่น ทำละลายกับน้ำประปา
โดยตัวเครื่องทำตรายางที่บริษัทจำหน่ายรองรับตรายางได้ทุกระบบ ทุกประเภทของยาง
ศึกษาเรื่อง ยางทำตรายางเพิ่ม เติมคลิก

 
ถาม   การสร้างแบบการทำตรายางมีกีวิธี  
ตอบ   มี 2 วิธี
1.การสร้างแบบโดย ใช้เครื่องเคลือบบัตร
2.การสร้างแบบโดย ไม่ใช้เครื่องเคลือบบัตร
ทั้ง 2 วิธีมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ต้องการศึกษาเพิ่มเติ่ม โทร 02-7203737
 
       
       
       

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ คำถามคำตอบเรื่องเครื่องทำตรายาง