บริษัท เซล่าเซลล์ ขายเครื่องทำตรายาง
งานตรายาง

เราได้รวบรวม ขนาดตรายาง แบบตรายาง ไว้ทุกไซต์ ทุกขนาด และ ทุกแบบ ไว้ให้ลูกค้าได้เลือกชม

ตามความเหมาะสม และง่ายต่อการตัดสินใจ ในการสั่งซื้อเพื่อนำไปผลิต และ จำหน่ายให้ลูกค้าของท่าน ต่อไป.

ติดต่อเรา
ด้ามตรายางแบบใส

ขนาดตรายาง แบบใส แบบสี่เหลี่ยม แบบวงกลม แบบวงรี  มี 42 ขนาด

  ขนาดตรายางวงรี4.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.1
กว้าง 1 ซม. ยาว 2 ซม.
     
  ขนาดตรายางวงรี4.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.2
กว้าง 1 ซม. ยาว 2.5 ซม.
     
  ขนาดตรายางวงรี4.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.3
กว้าง 1 ซม. ยาว 3 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1คูณ3.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.4
กว้าง 1 ซม. ยาว 3.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1คูณ3.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.5
กว้าง 1 ซม. ยาว 4 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1คูณ4.5.jpg  

ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.6
กว้าง 1 ซม. ยาว 4.5 ซม.

     

 

  ขนาดตรายาง1คูณ5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.7
กว้าง 1 ซม. ยาว 5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1คูณ5.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.8
กว้าง 1 ซม. ยาว 5.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.9
กว้าง 1 ซม. ยาว 6 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.10
กว้าง 1 ซม. ยาว 6.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.11
กว้าง 1 ซม. ยาว 7 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.12
กว้าง 1 ซม. ยาว 7.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.13
กว้าง 1 ซม. ยาว 8 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ2.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.14
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 2 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ2.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.15
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 2.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ3.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.16
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 3 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ3.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.17
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 3.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ4.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.18
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 4 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ4.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.19
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 4.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.20
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ5.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.21
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 5.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.22
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 6 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1คูณ6.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.23
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 6.5 ซม.
     
  ขนาด.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.24
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 7 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ7.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.25
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 7.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ8.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.26
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 8 ซม.
     
  ขนาดตรายาง2.5คูณ6.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.27
กว้าง 2.5 ซม. ยาว 2 ซม.
     
  ขนาดตรายาง2.5คูณ6.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.28
กว้าง 2.5 ซม. ยาว 3 ซม.
     
  ขนาดตรายาง2.5คูณ6.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.29
กว้าง 2.5 ซม. ยาว 4.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง2.5คูณ6.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.30
กว้าง 2.5 ซม. ยาว 5.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง2.5คูณ6.5.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
แบบสี่เหลี่ยม

รหัสในการสั่งสินค้า No.31
กว้าง 2.5 ซม. ยาว 6.5 ซม.
     
  ขนาดตรายางเส้นผ่าศูนย์25ซม..jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
ชนิด วงกลม

รหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
ชนิด วงกลม

รหัสในการสั่งสินค้า No./
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
ชนิด วงกลม

รหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 ซม.
     
  image/ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
ชนิด วงกลม

รหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
ชนิด วงกลม

รหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
ชนิด วงกลม

รหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
ชนิด วงรี

รหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 * 2.5 ซม.
     
  ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
ชนิด วงรี

รหัสในการสั่งสินค้า No.2
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 * 3 ซม.
     
  ขนาดตรายางวงรี4.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
ชนิด วงรี

รหัสในการสั่งสินค้า No.3
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 * 3.5 ซม.
     
  ขนาดตรายางวงรี4.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
ชนิด วงรี

รหัสในการสั่งสินค้า No.4
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 * 4 ซม.
     
  ขนาดตรายางวงรี4.5คูณ6.jpg   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
ชนิด วงรี

รหัสในการสั่งสินค้า No.5
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 * 4.5 ซม.


ด้ามตรายางแบบมุข

ขนาดตรายาง ด้ามพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามมุข (15 ขนาด ตัดได้)

  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด1*8  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิดสีเหลียม

รหัสในการสั่งสินค้า No.7
กว้าง 1 ซม. ยาว 8 ซม.
 
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด1.5*9.5  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิดสีเหลียม

รหัสในการสั่งสินค้า No.2
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 9.5 ซม.
 
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด2*9.5  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิดสีเหลียม

รหัสในการสั่งสินค้า No.1
กว้าง 2 ซม. ยาว 9.5 ซม.
 
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด2.5*9.5  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิดสีเหลียม

รหัสในการสั่งสินค้า No.8
กว้าง 2.5 ซม. ยาว 9.5 ซม.
 
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด3.2*9.5  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิดสีเหลียม

รหัสในการสั่งสินค้า No.3
กว้าง 3.2 ซม. ยาว 9.5 ซม.
 
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด3.7*9.5  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิดสีเหลียม

รหัสในการสั่งสินค้า No.4
กว้าง 3.7 ซม. ยาว 9.5 ซม.
 
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด4.5*9.5  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิดสีเหลียม

รหัสในการสั่งสินค้า No.5
กว้าง 4.5 ซม. ยาว 9.5 ซม.
 
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด3.5  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิดวงกลม

รหัสในการสั่งสินค้า No.8
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.1 ซม..
 
       
   
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิด วงกลม

รหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 ซม..
 
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด4.1  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิด วงกลม

รหัสในการสั่งสินค้า No.2
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.1 ซม..
 
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด 4.5  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิด วงกลม

รหัสในการสั่งสินค้า No.3
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซม..
 
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด5.1  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิด วงกลม

รหัสในการสั่งสินค้า No.7
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.1 ซม..
 
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางวงรี ขนาด3.1*4.5  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิด วงรี

รหัสในการสั่งสินค้า No.4
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.1 * 4.5 ซม.
 
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางวงรีขนาด3.4*5  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิด วงรี

รหัสในการสั่งสินค้า No.5
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.4 * 5.0 ซม.
 
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางวงรีขนาด 3.6*5.3  
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข
ชนิด วงรี

รหัสในการสั่งสินค้า No.6
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.6 * 5.3 ซม..
 


ด้ามไม้หัวทองเหลือง

ขนาดตรายาง ด้ามตรายางไม้ หัวทองเหลือง มีมากกว่า 100 ไซด์

รหัสในการสั่งสินค้า A1-A22 หน้ากว้าง/มม. ความยาวของตัวด้ามตรายาง/มม. จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
10 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 22 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า B1-B21 หน้ากว้าง/มม. ความยาวของตัวด้ามตรายาง/มม. จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
12 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 00 21 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า C2-C20 หน้ากว้าง/มม. ความยาวของตัวด้ามตรายาง/มม. จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
16 00 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 00 00 19 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า D3-D20 หน้ากว้าง/มม. ความยาวของตัวด้ามตรายาง/มม. จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
20 00 00 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 00 00 00 18 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า E4-E20- หน้ากว้าง/มม. ความยาวของตัวด้ามตรายาง/มม. จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
24 00 00 00 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 00 00 00 00 17 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า F5-F17 หน้ากว้าง/มม. ความยาวของตัวด้ามตรายาง/มม. จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
28 00 00 00 00 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 00 00 00 00 00 13 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า G6-G15 หน้ากว้าง/มม. ความยาวของตัวด้ามตรายาง/มม. จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
32 00 00 00 00 00 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 00 00 00 00 00 00 00 10 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า H7-H15 หน้ากว้าง/มม. ความยาวของตัวด้ามตรายาง/มม. จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
36 00 00 00 00 00 00 36 40 44 48 52 56 60 64 00 00 00 00 00 00 00 00 8 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า I1-I13 หน้ากว้าง/มม. ความยาวของตัวด้ามตรายาง/มม. จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
40 00 00 00 00 00 00 00 40 44 48 52 56 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า J9-J12 หน้ากว้าง/มม. ความยาวของตัวด้ามตรายาง/มม. จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
44 00 00 00 00 00 00 00 00 44 48 52 56 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า K10-K14 หน้ากว้าง/มม. ความยาวของตัวด้ามตรายาง/มม. จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 48 52 56 60 64 00 00 00 00 00 00 00 00 5 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า L11-L13 หน้ากว้าง/มม. ความยาวของตัวด้ามตรายาง/มม. จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 52 56 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า M12 หน้ากว้าง/มม. ความยาวของตัวด้ามตรายาง/มม. จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
56 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 56 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า R20-r52 หน้ากว้าง/มม. เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวด้ามตรายาง/มม จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
วงกลม 20 25 30 37 42 45 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7 ไซร์
รหัสในการสั่งสินค้า OV18-OV58 หน้ากว้าง/มม. เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวด้ามตรายาง/มม จำนวนไซต์
ด้ามตรายาง
ไม้หัวทองเหลือง
วงรี 18 27 32 35 47 52 56 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7 ไซร์


ด้ามไม้รางรถไฟ

ขนาดตรายาง ด้ามตรายางไม้รางรถไฟ ขนาดใหญ่มาก

  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามไม้รางรถไฟ ขนาด4*60   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางไม้รางรถไฟ หรือ ด้ามรางรถไฟ


รหัสในการสั่งสินค้า No.1

กว้าง 4 ซม. ยาว 60 ซม.
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามไม้รางรถไฟ ขนาด5*60   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางไม้รางรถไฟ หรือ ด้ามรางรถไฟ


รหัสในการสั่งสินค้า No.1

กว้าง 5 ซม. ยาว 60 ซม.
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามไม้รางรถไฟ ขนาด6*60   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางไม้รางรถไฟ หรือ ด้ามรางรถไฟ


รหัสในการสั่งสินค้า No.1

กว้าง 6 ซม. ยาว 60 ซม.
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามไม้รางรถไฟ ขนาด6.5*60   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางไม้รางรถไฟ หรือ ด้ามรางรถไฟ


รหัสในการสั่งสินค้า No.1

กว้าง 6.5 ซม. ยาว 60 ซม.
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามไม้รางรถไฟ ขนาด7*60   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางไม้รางรถไฟ หรือ ด้ามรางรถไฟ


รหัสในการสั่งสินค้า No.1

กว้าง 7 ซม. ยาว 60 ซม.
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามไม้รางรถไฟ ขนาด7.5*60   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางไม้รางรถไฟ หรือ ด้ามรางรถไฟ


รหัสในการสั่งสินค้า No.1

กว้าง 7.5 ซม. ยาว 60 ซม.
       
  เครื่องทำตรายาง และ ด้ามไม้รางรถไฟ ขนาด8*60   ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางไม้รางรถไฟ หรือ ด้ามรางรถไฟ


รหัสในการสั่งสินค้า No.1

กว้าง 8 ซม. ยาว 60 ซม.
       


ด้ามตรายางเดอะสตาร์

ขนาดตรายาง ด้ามตรายางเทาเดอะสตาร์

ขนาดด้ามตรายางเท่าเดอะสตาร์/mm. รูปแบบ ลักษณะการใช้งาน
ขนาดตรายาง 10*28 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า
ขนาดตรายาง 10*36 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า
ขนาดตรายาง 10*44 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า
ขนาดตรายาง 10*52 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า
ขนาดตรายาง 10*60 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า
ขนาดตรายาง 12*44 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า
ขนาดตรายาง 12*52 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่ง
ขนาดตรายาง 16*40 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่ง
ขนาดตรายาง 16*48 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่ง
ขนาดตรายาง 20*44 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ขนาดตรายาง 24*48 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ขนาดตรายาง 24*56 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ขนาดตรายาง 24*64 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ขนาดตรายาง 24*80 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ขนาดตรายาง 28*44 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ขนาดตรายาง 28*60 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ขนาดตรายาง 28*76 สี่เหลียม ตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ขนาดตรายาง เส้นผ่าศูนย์กลาง 37 วงกลม โลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์
ขนาดตรายาง เส้นผ่าศูนย์กลาง 42 วงกลม โลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์
ขนาดตรายาง เส้นผ่าศูนย์กลาง 47 วงกลม โลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์
ขนาดตรายาง ด้ามตรายางเทา ขนาด 36*47 วงรี โลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์
ขนาดตรายาง ด้ามตรายางเทา ขนาด 38*52 วงรี โลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์


ด้ามตรายางหมึกในตัว

ขนาดตรายาง ด้ามตรายางหมึกในตัว รุ่น Trodat

รหัส ขนาดตรายาง รูปแบบ
S-821 (TR4910) 26 x 9 สี่เหลี่ยม
S-822 (TR4911) 38 x 14 สี่เหลี่ยม
S-823 (TR4912) 47 x 18 สี่เหลี่ยม
S-824 (TR4913) 58 x 22 สี่เหลี่ยม
S-826 (TR4941) 41 x 24 สี่เหลี่ยม
S-827 (TR4929) 50 x 30 สี่เหลี่ยม
S-828 (TR4928) 60 x 33 สี่เหลี่ยม
S-829 (TR4927) 60 x 40 สี่เหลี่ยม
S-830 (TR4926) 75 x 38 สี่เหลี่ยม
S-831 (TR4916) 70 x 10 สี่เหลี่ยม
S-832 (TR4918) 75 x 15 สี่เหลี่ยม
S-833 (TR4925) 82 x 25 สี่เหลี่ยม
S-510 (TR4921) 12 x 12 สี่เหลี่ยม
S-520 (TR4922) 20 x 20 สี่เหลี่ยม
S-530 (TR4923) 30 x 30 สี่เหลี่ยม
S-542 (TR4924) 40 x 40 สี่เหลี่ยม
S-828D (TR4729) 30 x 50 สี่เหลี่ยม
S-830D (TR4726) 38 x 75 สี่เหลี่ยม
S-542D (TR4724) 40 x 40 สี่เหลี่ยม
(TR4750) 41 x 24 สี่เหลี่ยม
O-35 (TR44055) 35 x 55 วงรี
C-17 (TR46019) เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 วงกลม
R-524 (TR46025) เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 วงกลม
R-542 (TR46045) เส้นผ่าศูนย์กลาง 45 วงกลม
C-37 (TR46040) เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 วงกลม
C-30S (TR46130) เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 วงกลม
(TR46145) เส้นผ่าศูนย์กลาง 45 วงกลม


ตรายางหมึกในตัว

ขนาดตรายาง ด้ามตรายางหมึกในตัว รุ่น MaxStamp

รหัส ขนาดตรายาง รูปแบบ
S-821 (SI-0) 26 x 9 สี่เหลี่ยม
S-822 (SI-10) 38 x 14 สี่เหลี่ยม
S-823 (SI-20) 47 x 18 สี่เหลี่ยม
S-824 (SI-30) 59 x 23 สี่เหลี่ยม
S-825 (SI-35) 69 x 30 สี่เหลี่ยม
S-826 (5260P) 45 x 24 สี่เหลี่ยม
S-827 (SI-3050) 50 x 30 สี่เหลี่ยม
S-828 (SI-3360) 60 x 33 สี่เหลี่ยม
S-829 (SI-50) 60 x 40 สี่เหลี่ยม
S-820 (SI-40) 76 x 37 สี่เหลี่ยม
S-831 (SI-15) 69 x 10 สี่เหลี่ยม
S-832 (SI-25) 75 x 15 สี่เหลี่ยม
S-833 (SI-45) 82 x 25 สี่เหลี่ยม
S-510 (5205) 12 x 12 สี่เหลี่ยม
S-520 (5210) 20 x 20 สี่เหลี่ยม
S-530 (5280) 30 x 30 สี่เหลี่ยม
S-542 (5230) 41 x 41 สี่เหลี่ยม
S-827D (SI-3045D) 30 x 45 สี่เหลี่ยม
S-828D (SI-3255D) 32 x 55 สี่เหลี่ยม
S-829D (SI-50D) 40 x 60 สี่เหลี่ยม
S-830D (SI-40D) 37 x 76 สี่เหลี่ยม
S-530D (SI-5280D) 30 x 30 สี่เหลี่ยม
S-542D (SI-5230D) 41 x 41 สี่เหลี่ยม
O-35 (O-35) 35 x 55 วงรี
C-17 (C-17) เส้นผ่าศูนย์กลาง 17 วงกลม
R-524 (C-24) เส้นผ่าศูนย์กลาง 24 วงกลม
R-542 (C-43) เส้นผ่าศูนย์กลาง 43 วงกลม
C-50 (C-50) เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 วงกลม
C-37 (C-37) เส้นผ่าศูนย์กลาง 37 วงกลม
C-30S (C-30S) เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 วงกลม


ตรายางหมึกในตัว

ขนาดตรายาง ด้ามตรายางหมึกในตัว ชนิด flash stamp

รหัส ขนาดตรายาง รูปแบบ
K1 7mm x 25mm สี่เหลี่ยม
K1A 9mm x 45mm สี่เหลี่ยม
K1R 9mm x 25mm สี่เหลี่ยม
H1A 11mm x 47mm สี่เหลี่ยม
H2 11mm x 67mm สี่เหลี่ยม
K2 9mm x 65mm สี่เหลี่ยม
K3 13mm x 50mm สี่เหลี่ยม
K4 13mm x 78mm สี่เหลี่ยม
K5 19mm x 45mm สี่เหลี่ยม
K6 19mm x 67mm สี่เหลี่ยม
K7 19mm x 103mm สี่เหลี่ยม
K8 26mm x 63mm สี่เหลี่ยม
K10 26mm x 77mm สี่เหลี่ยม
K12 31mm x 53mm สี่เหลี่ยม
K13 31mm x 66mm สี่เหลี่ยม
K14 31mm x 77mm สี่เหลี่ยม
K16 43mm x 53mm สี่เหลี่ยม
K17 43mm x 77mm สี่เหลี่ยม
K20 55mm x 55mm สี่เหลี่ยม
K21 55mm x 89mm สี่เหลี่ยม
K22 64mm x 64mm สี่เหลี่ยม
K23 64mm x 89mm สี่เหลี่ยม
K24 79mm x 105mm สี่เหลี่ยม
OV 50 x 36.50 mm วงรี
OV1 40 x 26 mm วงรี
PC1A เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 mm วงกลม
R1 เส้นผ่าศูนย์กลาง 18 mm วงกลม
R2 เส้นผ่าศูนย์กลาง 24.50 mm วงกลม
R3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 34 mm วงกลม
R4 เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 mm วงกลม
R5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 44 mm วงกลม
R6 เส้นผ่าศูนย์กลาง 51 mm วงกลม
SQ1 13mm x 13 mm สี่เหลี่ยม
SQ2 19mm x 19 mm สี่เหลี่ยม
SQ3 26mm x 26mm สี่เหลี่ยม
SQ4 31mm x 31mm สี่เหลี่ยม
ชนิดคุณภาพสูง ใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอแช่หมึก
DF 1028 10mm x 28mm สี่เหลี่ยม
DF 1355 13mm x 55mm สี่เหลี่ยม
DF 1743 17mm x 43mm สี่เหลี่ยม
DF 1755 17mm x 55mm สี่เหลี่ยม
DF 2255 22mm x 55mm สี่เหลี่ยม
DF 2267 22mm x 67mm สี่เหลี่ยม
DF 2855 28mm x 55mm สี่เหลี่ยม
DF 2867 28mm x 67mm สี่เหลี่ยม
DF2867key 28mm x 67mm สี่เหลี่ยม
DF 2878 28mm x 78mm สี่เหลี่ยม
DF 3255 32mm x 55mm สี่เหลี่ยม
DF 3267ud 32mm x 67mm สี่เหลี่ยม
DF 3267 lr 32mm x 67mm สี่เหลี่ยม
DF 3278 32mm x 78mm สี่เหลี่ยม
DF 4355 43mm x 55mm สี่เหลี่ยม
DF 4378 43mm x 78mm สี่เหลี่ยม
DF 5391 53mm x 91mm สี่เหลี่ยม
DF OV 45 45mm x 33mm วงรี
DF OV 54 39mm x 54mm วงรี
DF 19 เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 mm วงกลม
DF 26 เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 mm วงกลม
DF 35 เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 mm วงกลม
DF 47 เส้นผ่าศูนย์กลาง 47 mm วงกลม
DF 54 เส้นผ่าศูนย์กลาง 54 mm วงกลม
DF 3030 30mm x 30mm สี่เหลี่ยม


สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ขนาดตรายาง