บริษัท เซล่าเซลล์ ขายเครื่องทำตรายาง
งานตรายาง
บริษัทขอเสนอ กาวเข้าเล่ม หรือ กาวแผ่น หรือ กาวความร้อน ใช้กับเครื่องเข้าเล่มสนกาวโดย มีความร้อนเป็นตัวทำละลายกาวให้เหนียวติดกับขอบของรูปเล่มทางซ้าย เนื้อกาวที่เราผลิตมี คุณภาพสูง ทำให้ไมเกิดปัญหา ในเวลาเข้าเล่ม และใช้เวลาละลายกาวด้วยความร้อน ใช้ได้กับ เครื่องเข้าเล่มสันกาวได้ทุกแบบ.
ติดต่อเรา
กาวแผ่น
รายละเอียด กาวแผ่น สันกาว กาวความร้อน หรือ กาวเข้าเล่ม

- กาวแผ่นสำเร็จรูป สำหรับเข้าเล่ม แบบสันกาว

- ขนาด A4

- เหมาะกับงานเข้าเล่มที่ต้องการความคงทนสูงVDO แนะนำ กาวแผ่น

VDO กาวแผ่น ใช้กับเครื่องสันกาว และ กาวเม็ด ใช้กับเครื่องไสกาว

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ กาวแผ่น