บริษัท เซล่าเซลล์ ขายเครื่องทำตรายาง
งานตรายาง
บริษัทขอนำเสนอ กาวเม็ดหรือ กาวเข้าเล่ม หรือ กาวความร้อน ใช้กับเครื่องเข้าเล่ม สันกาว โดยมีตัวความร้อน เป็นตัวทำละลายกาวให้เหนียวติดกับขอบของรูปเล่มทางซ้าย เนื้อกาวที่เราผลิตมีคุณภาพสูงทำให้ไม่เกิดปัญหาเวลาเข้าเล่ม และใช้เวลาละลายกาวด้วย ความร้อน ใช้ได้กับเครื่องเข้าเล่มไสกาว.
VDO กาวเม็ด สำหรับเข้าเล่ม
ติดต่อเรา

กาวเม็ดขาวและขุ่น

กาวเม็ด
กาวเม็ดแบบขาว
กาวเม็ด แบบขาว
กาวเม็ดแบบขุ่น
กาวเม็ด แบบขุ่น

รายละเอียด กาวเม็ดเข้าเล่ม

- กาวเม็ด จะละลายเมื่อโดนความร้อนที่พอดี
- แพคมาเป็นเม็ดเล็กๆ หยิบใส่เข้าเเครื่องง่าย
- เหมาะกับงานเข้าเล่มที่ต้องการความคงทนสูงและสะดวกรวดเร็ว
- ราคาถูก ทำให้ต้นทุนต่ำ กำไร ดี.

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ กาวเม็ด