บริษัท เซล่าเซลล์ ขายเครื่องทำตรายาง
งานตรายาง
ทางบริษัท เซล่า เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีการสาธิต การทำตรายาง และ วิธีทำตรายาง ให้ลูกค้าชมเกือบจะทุกวันเสาร์เรามีโชว์รูมพร้อมให้ท่านลูกค้า เข้ามาชมและตั้งคำถามได้ที่โชว์รูมของเรา หรือถ้าท่านลูกค้าที่ซื้อ เครื่องทำตรายาง และ อุปกรณ์ทำตรายาง กับบริษัทเรา ต้องการให้ผู้ดูแลร้านของท่านมาชมการสาธิต การทำตรายาง วิธีทำตรายาง เพื่อให้ผู้ดูแลร้านท่านมีความรู้เพิ่มเติมทางเรา ยินดีรับใช้ครับ.

การทำตรายาง และ วิธีทำตรายาง

เครื่องทำตรายาง
การทำตรายาง และ วิธีทำตรายาง 1

เทคนิค การทำตรายาง

การทำตรายาง หรือ วิธีทำตรายาง เริ่มต้นจากการสร้างแบบตรายางก่อนหรือการสร้าง ฟิล์มเนกาทีฟ (คือการทำให้ตัวอักษร หรือ รูป ภาพที่เราจะสร้างเป็นสีใส และบริเวณรอบๆเป็นสีดำดังภาพ 1.1) ในกรณีนี้เราจะใช้ ฟอลย์สีดำ ในการสร้างแบบร่วม กับ เครื่องเคลือบบัตร

ออกแบบตัวอักษรหรือรูปภาพจากคอมพิวเตรอร์แล้วส่งพิมพ์ด้วยเครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์เท่านั้น เพราะที่หมึกของเครื่องเลเซอร์พริ้นนั้นจะมีผงแม่เหล็กทำให้สามารถดูดฟรอยได้เมื่อถูกความร้อนจาก เครื่องเคลือบบัตร ดังภาพ 3.1

วิธีการสร้างแบบตรายาง โดยใช้เครื่องเคลือบบัตรและเครื่องทำตรายาง

การสร้างแบบตรายาง ขั้นที่1   การสร้างแบบตรายาง ขั้นที่2   การสร้างแบบตรายาง ขั้นที่3
1. นำฟรอยดำวางบน แบบที่
จะทำ ตรายาง
  2. นำเข้า เครื่องเคลือบบัตร   3. จะได้แบบ พร้อมสำหรับไปทำ
ตรายาง
การทำตรายาง
ฟอลย์ที่สร้างด้วยเครื่องเคลือบบัตร เพื่อเป็นแบบใน การทำตรายาง 1.1
เอาฟอลย์ดำที่อ่านออกวางบนกระจกและนำยางทำตรายางมาวางบนฟลอย์อีกที่หนึ่งดังภาพ1.2
การทำตรายาง
การวาง ฟลอย์ทำตรายางก่อนตามด้วย ยางทำตรายาง 1.2
การทำตรายาง
ปิดฝาเครื่องเพื่อให้แสงฉายผ่านบริเวณที่ใสของ
แบบจะทำให้บริเวณนั้นมีความแข็งตัว
ติดต่อเรา

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ การทำตรายาง